Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Hvordan får man unge mænd fra tekniske skoler til at leve sundt?

Unge mænd lever livet farligt. Især unge mænd på erhvervsuddannelserne har en uheldig risikoadfærd. De ryger for meget, de drikker for meget, dyrker for lidt motion og har ubeskyttet sex. Faktisk har der været flere tilfælde, hvor mester har klaget over, at eleverne ikke kunne klare deres elevpladser fordi deres fysiske tilstand var for dårlig. Sundhedsstyrelsens har udviklet en indsats målrettet unge mænd og deres risiko- og sundhedsadfærd. Resultatet af denne udvikling er Scoretesten.

Scoretesten var et 8-10 uger langt forløb, som startede og sluttede med en fysisk test, som foregik på skolerne. Den fysiske test bestod af en konditionstest, vejning og måling. Testene skulle påvise, om det har gjort en forskel for de unge mænd at være med i Scoretesten.

Efter den første test skulle eleverne fortsætte på internettet på sitet scoretesten.dk. Eleverne skulle logge på sitet og besvare en række spørgsmål om deres sundhed og trivsel samt indtaste data fra den fysiske test. På baggrund af testen og svarerne fik hver enkelt deltager et antal point, der blev til et indeks. Desuden fik de mulighed for at vælge nogle områder eller målsætninger, som de vil arbejde med. Den enkelte deltager fik gode råd til, hvordan han kunne nå sin målsætning. En målsætning kunne fx være at tabe sig, dyrke mere motion osv.

Deltagerne indplaceredes i et indeks. Det betød, at de kunne se, hvordan de selv klarede sig, og hvordan gennemsnittet af deltagere klarede sig. Sitet indeholder uhøjtidelig og humoristiske elementer – det skal være sjovt at være med. Derfor omsættes indekset for alle til en ”babe”, som er mere eller mindre, indbydende, afhængig af hvor mange point den enkelte opnår.

Faktum er, at de unge mænd forbedrede deres scorepotentiale, eller sagt på en anden måde; de forbedrede deres sundhed og trivsel. En sundhed der ikke blot skabte individuel trivsel, men også potentielt forebygger en hel generations forfald.

Ønsker du at få uddybet denne reference?

Related Projects